Virksomhedsudvikling for små og mellemstore virksomheder i Norden

Ledere og medarbejdere har hele tiden udfordringer med at udvikle og forbedre virksomheden.

På denne hjemmeside kan du finde hjælp og inspiration til dette arbejde. Erfaringer fra succesfulde små og mellemstore virksomheder (SMV) i Norden danner baggrund for værktøjerne, der er præsenteret på denne hjemmeside. Værktøjer og præsenterede erfaringer er specielt rettet mod SMVer. 

Kig under Værktøjer for at komme i gang. Her kan du vælge en Guide til værktøjerne, eller du kan gå direkte til forskellige undergrupper af værktøjer.

Kig under Historier for at få inspiration til hvordan virksomhedsudvikling er grebet an i succesfulde SMVer.

Under Om NordVu kan du læse mere om projektet, de deltagende SMVer og om projektparterne.